More Cool Stuff At POQbum.comCreate a Myspace LED Scroller

WELCOME

Thank you for dropping by!

Please leave some Comments.

Kindly visit my L I N K S
or e-mail me at
socrates.saturn_7@yahoo.com

Maraming Salamat!

ABOUT ME

*People now a days think for themselves, but we must consider that we need one another.

*Everything happens for a reason, nothing happens by chance or by means of good luck.

*The only thing I know is that I know Nothing. Remember, It's better to say nothing than to pretend that you know everything.

*Matutong Mag-isa para iwanan man, makakatayo ka!

These are some principles of my life.

What's yours?

COMMENTS


PREVIOUS POSTS

respect please!
Makatao
Laboratory
A Teacher
Learning Day
ARAGOMAN
My slideshow

LINKS

Daraga Parish Youth Group
Saturn's Friendster
Friendster
Google
Yahoo
You Tube
Photobucket
Wallpapers
Links

ARCHIVES

June 2008
July 2008
March 2009

FRIENDS

Jom'z
Jennifer
Contessa
Cindy
Janet
Jeden
Glaiza
Kath Lea
Mars
Kath
Eyna
Cea
Kaypee
Jen B.
Jen M.
Arah
Teody
Bani
Gary
Sammy
Ryan
Den'z
Rowell
Gener
Paul
Neil
Bert
King
Benedicto
Aaron
Alvin
Louie
Jeff
Daryl
Raymond
Micahtok
Ralph
Romnick
Rafael
Kaibigan

THANKS

[ Fonts (c) DF]
[ Layout designed by fern*]

Monday, March 23, 2009

respect please!

Why does some teachers’ are blind?
They can't appreciate the beauty and talents of their students,
What they do is to care for themselves,
and act as if they own you.

Teachers should be proud of their students,
if they give pride to the institution,
in any forms of recognition,
so that students are motivated to fight and bring home the bacon.

Do you understand multiple intelligence,
the value of encouragement,
and the importance of constructive criticism,
or it's just part of your routine?

Teachers should do what they say,
co'z they are persons to be emulated.
How can you teach punctuality,
if you always arrived late.

Create an environment of happiness,
not fear and sadness among your students.
You are parents and you know how it feels,
if your children are in darkness.

If you forgot your lessons in psychology,
better start reviewing today,
because many lives will be affected,
in your unjust believes.

Students respect their teachers,
even sometimes they commit mistakes.
They know nobody’s perfect,
just admit and they will understand.

But some do not want to accept the reality,
that no one has the monopoly of knowledge.
Others act as if they know everything,
they will never surrender.

Industrious and responsible learners,
and the misbehave students,
are two contrasting individuals,
that teachers can remember in their class.

But students will never forget,
the one who failed them and always asks for favors,
do these, carry this and buy that,
and especially those hard working and ever supportive teachers.

Respect must not be imposed,
it should be gained.
Students are persons,
They too needs your respect.

Tuesday, March 10, 2009

Makatao

An tawong maypakiaram,
Nakakamate asin nakakariparo,
Sa mga sinasabing banal na tao,
asin toltol na gayo.

An templo,
Banal asin Sagrado!
Alagad an nakapalibot digdi,
MINSAN bako man mga totoo.

Makadisganar!
Ta kun siisay pa an nasa templo,
Iyo pa an paghuna mo mga perpekto,
Alagad an totoo, gabos man sana kita tao!

Maski arog kaini,
Dapat satong girumdomun,
Na an Ama iyo an dapat na intindihun,
Bako kun siisay pa man na Poncio Pilato.

Ini bakong paglibak,
Kundi sarong obserbasyon,
Kan sarong toltol na tao,
Sa maimpluwensyang estado.

Kaya kun abo na makadangog,
Ayos-ayosun an gibo,
Bako man su perpekto,
Kundi makatao!

Friday, July 4, 2008

Laboratory

Thursday, June 26, 2008

A Teacher


When I was a child I admired my teachers so much especially at times when they inspire me to do things right. They introduced the world to me and many things that I should know about life. I was like a little bird trying to spread my wings to fly with my parents and teachers teaching me how to soar high above the sky. They became my inspiration to continue the journey that I have started and to carry out my goals in life. Because of them, I consider school as my second home: it looks like heaven to me.
My past has a great impact to my present existence. It gave me an idea on what to do with my life. Many people says that teaching or being a teacher is the noblest profession. To mold the future and to inspire other people is a big task. For me, teaching is not just a profession but a vocation that will help convert humankind to a better one. To touch other people's heart and live an inspiring life is one of the many things that it can give us. Imagine a world without a teacher, full of sorrows, misbehavior, injustice and worst is violence. Aside from family, I consider teachers as one of the primary pillars of our society that will inculcate good values, nationality, love, peace, equality, and justice to every Filipino in the country. On the contrary, what happened to those pupils who once upon a time dreamed to be mentors, where are they now? Some of them changed their mind and became nurses, engineers, architects and doctors because of the higher salary that they can get from it. It is a fact that teaching can only propose a simple and descent lifestyle for you and your family, but happiness and fulfillment is the best thing it can offer.

Few years from now, I do not know where I am, but I hope and I pray that maybe someday, I could teach students about the values and basic information of life.

Monday, June 23, 2008

Learning Day

I always believe that every day is a learning day. It's a chance to gain and share knowledge to my friends, family members, classmates and some people within me.

It was around 10 in the morning when I went to an office in our school to ask something. Matagal na kasing hindi naibibigay yung grades namin sa isang subject last semester so I went their to follow-up for that matter. Napakaganda ng mood ko because nabalitaan kong naibigay na raw yung grades. So I approached someone in charged about my concern.

Hindi ko alam if sumpungin o pasigaw lang talaga sya magsalita. But we must be aware of others, hindi dahilan na marami syang ginagawa para magbago ang kanyang pakikitungo sa iba, hindi ko sinasabing dapat ay maging perpekto sya sa bawat bagay na kanyang ginagawa. As a public employee, dapat marunong syang makisama sa bawat taong kanyang nakakasalamuha, mahirap man o mayaman. Alam kong may kabutihan syang taglay ngunit wag naman sana nyang ilimita sa iilang tao lamang.

Ito ay isa lamang sa napakaraming halimbawa ng mga katotohanan sa buhay. May mga taong akala mo sino kung kumilos o umasta ngunit ang totoo ay utusan lamang pala. Hindi ko sila minamaliit, sapagkat alam kong sila ang nakakatanggap ng bawat sigaw ng kanilang mga boss sa tuwing may kapalpakang nagaganap, ngunit ito ay hindi tamang rason para maging hadlang sa maayos na komunikasyon. Tandaan na lahat ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapan, hindi sa ano pa mang bagay. Wag sana nating piliin ang ating mga pinapakisamahan, sapagkat lahat ay may karapatan. Kapag ang karapatang ating tinatamasa ay maging daan para sa pag-apak at pagyurak ng iba, itoy tanda ng pagtatapos ng ating karapatan.

On the other hand, we must be observant and dignified in every decision that we do because sometimes maaari tayong abusuhin, ang dapat ay tama lang. Kailangan na marunong tayong sumabay sa agos ng buhay at makitungo sa bawat taong dumadaan sa ating kapaligiran.

In very thing that we do let us remember and apply the Golden Rule sapagkat di natin alam baka bukas o sa makalawa ako na ang nasa kalagayan nila. But I will assure you, hindi ko gagawin ang ginagawa ng iba. Let us practice equality, kahit na mahirap sa pananaw ng iba!

Saturday, June 21, 2008

ARAGOMAN

An pag-agom bakong karaw-karaw,
Kaipuhan an maninigong kaaraman,
Saro ining responsibilidad na hangang paggurang,
Dai mo nanggad mababayaan.

Alagad an ibang kajovenesan,
Orog na itong daing inadalan,
Asin mayong toltol na ikabubuhay,
Iyo pa lugod an amay magpatipan.

Nyata? Ano an saindang paghona,
Ini sarong kawatan,
Na pagnasawa tulos na babayaan?
Tibaad sinda nalilibongan!

Mas nakakabalde, itong may mga inadalan,
Na pagkatapos paadalon kan mga magurang,
Imbes na tumabang,
Iba man an pig-asikaso sa buhay.

Minsan an iba nagpupuon ,
Sa simpleng pag-irilusyon,
Aldaw-banggi magkaiba,
Hanggang sa pagturog yaon pa!

Marhay kun an mag-agom,
Responsible asin may dedekasyon,
Nagtatao kan mga pangangaipo,
Asin may pagkamoot na totoo.

An pagpamilya sarong magaya-gayang bagay,
May kaogmahan asin pagtarabang-tabang,
Alagad tamang panahon an kaipuhan,
Tanganing ini gabos manamitan.

Kaya mga manoy asin mga manay,
Kun bako pang handa sa buhay,
Gumilid na muna asin mag-adal,
Ta dakul ka pang dapat maaraman.

Asin kun mag-abot an aldaw,
Na igwa ka na ki ikabubuhay,
Dai na pagbutasan an saimong namomotan,
Ta an masunod kaiyan aragoman.

Friday, June 20, 2008

My slideshow